Vælg ydelse her:
Vælg ydelse her
A. Villadsen Køl-VVS-Ventilation er specialister i industriventilation

Industriventilation

Driver du en produktionsvirksomhed, hvor maskiner og kemikalier er en del af hverdagen? Så er en effektiv industriventilation en uundværlig del af produktionen.

A. Villadsen Køl – VVS – Ventilation er certificeret ventilationsfirma, og vi er eksperter i renovering, optimering, dimensionering og montering af ventilationsløsninger, der passer til den enkelte virksomhed.

Kontakt os i dag for et uforpligtende tilbud på en skræddersyet ventilationsløsning.

Industriventilation sikrer sundere arbejdsmiljø

I industrien er støvpartikler, røg, olietåger, gasser og dampe en uundgåelig del af hverdagen. Derfor er der brug for et effektivt og korrekt dimensioneret ventilationsanlæg til at fjerne de forurenende partikler, der kommer fra diverse arbejdsopgaver som slibning, fræsning, skæring og opvarmning.

Den rette ventilation giver et sundt indeklima, som er med til at sikre driftsikkerheden. Forurening på arbejdspladsen kan nemlig være sundhedsskadeligt for medarbejderne og resultere i sygdom.

Skal temperaturen reguleres? Så er vi også behjælpelige med varmeanlæg og køleanlæg.

Her er en af vores  ventilations-specialister i gang med at montere industriventilation.

Hvordan virker et industriventilationsanlæg?

Det rette industriventilationsanlæg afhænger af, hvilken udsugning der er brug for. Er der kraftige dampe, eller en maskine der bruger meget restaffald, vil der være brug for udsugning direkte fra kilden. Er der derimod lettere forurening, vil det egne sig bedre med en overordnet rumventilation.

Industriventilation med udsugning direkte ved kilden er kendetegnet ved et kraftigere sug og minder lidt og en stor støvsuger. Et rumventilationsanlæg er til gengæld karakteriseret ved et lavt sug, der kan filtrere større mængder luft ad gangen.

Hos A. Villadsen Køl – VVS – Ventilation står vi klar med at rådgive jer om den rette løsning, ligesom vi hjælper med dimensionering, montering samt efterfølgende serviceaftaler, der sikrer driftssikre og optimalt fungerende anlæg.

Overhold reglerne for procesudsugning

Der findes en række lovmæssige krav inden for procesudsugning, som produktionsvirksomheder skal overholde. Bliver disse krav ikke overholdt, risikerer man store bøder.

Et procesudsugningsanlæg er en avanceret maskine, der kan bestå af en punktudsugning, et filter og en varmeveksler. Maskinen sørger for at genanvende energien i den udsugede luft ved at overføre den til den friske luft, der derefter føres tilbage til rummet.

A. Villadsen Køl – VVS – Ventilation kan hjælpe dig med at sikre, at din virksomhed overholder samtlige krav om procesudsugning, samtidigt med at procesventilationsanlægget er tilpasset jeres behov.

Fordele ved industriventilation

Industriventilatorer har en vigtig funktion på arbejdspladsen og kommer med mange fordele for arbejdsmiljøet og virksomheden.

Industriventilation…

  • afhjælper sygdom hos medarbejderne og giver et sundere arbejdsmiljø.
  • minimerer risikoen for, at der opstår eksplosiv atmosfære (ATEX) og begrænser skaderne ved en eventuel eksplosion.
  • udnytter energien i udsugningsluften og begrænser dermed energispild.
  • forebygger udledning af skadelige stoffer gennem filtrering af luften.
Industriventilation sikrer et sundt arbejdsmiljø.
Kontakt os for rådgivning om procesudsugning

Kontakt os for rådgivning

Er din virksomhed generet af et dårligt ventileret indeklima i produktionshallen eller på værkstedet? Hos A. Villadsen Køl – VVS – Ventilation står vi klar med seriøs og kompetent rådgivning om industriventilation, så du kan sikre et sundt arbejdsmiljø for dine medarbejdere.

Kontakt os på 26 24 10 93 for at høre mere om, hvilke løsninger på industriventilatorer, der passer din virksomhed bedst. Vi ser frem til at hjælpe jer på mod vej mod et sundere arbejdsmiljø.

Skal vi samarbejde om dit næste projekt